gracilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gracilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gracilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gracilis.

Từ điển Anh Việt

  • gracilis

    * danh từ

    cơ khép mông