graben nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graben nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graben giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graben.

Từ điển Anh Việt

  • graben

    * danh từ

    địa hào; graben