gownsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gownsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gownsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gownsman.

Từ điển Anh Việt

 • gownsman

  /'gaunzmən/

  * danh từ

  giáo sư đại học; học sinh đại học

  quan toà, luật sư

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) dân thường (đối lại với quân nhân)