gossoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gossoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gossoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gossoon.

Từ điển Anh Việt

  • gossoon

    /gə'su:n/

    * danh từ

    Ai-len đứa bé, thằng bé