gossanous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gossanous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gossanous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gossanous.

Từ điển Anh Việt

  • gossanous

    * tính từ

    thuộc mũ sắt, mạch quặng lộ