gosbank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gosbank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gosbank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gosbank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gosbank

    * kinh tế

    Ngân hàng Trung ương Liên Xô (cũ)