goriness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goriness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goriness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goriness.

Từ điển Anh Việt

  • goriness

    /'gɔ:rinis/

    * danh từ

    tình trạng dây đầy máu; sự vấy máu, sự đẫm máu

    (thơ ca) tình trạng đỏ như máu