gordimer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gordimer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gordimer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gordimer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gordimer

    South African novelist and short-story writer whose work describes the effects of apartheid (born in 1923)

    Synonyms: Nadine Gordimer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).