goosander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goosander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goosander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goosander.

Từ điển Anh Việt

  • goosander

    /gu:'sændə/

    * danh từ

    (động vật học) vịt mỏ nhọn

Từ điển Anh Anh - Wordnet