gonidioid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gonidioid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gonidioid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gonidioid.

Từ điển Anh Việt

  • gonidioid

    * tính từ

    xem gonid chỉ dạng