gongorism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gongorism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gongorism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gongorism.

Từ điển Anh Việt

  • gongorism

    * danh từ

    văn phong cầu kỳ giả tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gongorism

    an affected elegance of style that was introduced into Spanish literature by the poet Gongora