gomorrha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gomorrha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gomorrha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gomorrha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gomorrha

    Similar:

    gomorrah: (Old Testament) an ancient city near the Dead Sea that (along with Sodom) was destroyed by God for the vice and depravity of its inhabitants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).