gomeril nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gomeril nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gomeril giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gomeril.

Từ điển Anh Việt

  • gomeril

    * danh từ

    cũng gomeral

    (phương ngữ) người ngốc