goliard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goliard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goliard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goliard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goliard

    a wandering scholar in medieval Europe; famed for intemperance and riotous behavior and the composition of satirical and ribald Latin songs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).