goeteborg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goeteborg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goeteborg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goeteborg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goeteborg

    Similar:

    goteborg: a port in southwestern Sweden; second largest city in Sweden

    Synonyms: Gothenburg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).