godhood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

godhood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm godhood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của godhood.

Từ điển Anh Việt

  • godhood

    * danh từ

    tính chất thần linh