godfather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

godfather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm godfather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của godfather.

Từ điển Anh Việt

 • godfather

  /'gɔd,fɑ:ðə/

  * danh từ

  cha đỡ đầu

  to stand godfather to a child: đỡ đầu cho một đứa trẻ

  (nghĩa bóng) người được lấy tên để đặt cho (ai, vật gì...)

  * ngoại động từ

  đỡ đầu (cho một đứa trẻ), đặt tên mình cho một đứa trẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • godfather

  any man who serves as a sponsor for a child at baptism

  someone having a relation analogous to that of a male sponsor to his godchild