go-devil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-devil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-devil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-devil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • go-devil

  * kỹ thuật

  chốt hãm

  dao nạo

  dụng cụ nạo

  vật đưa xuống

  hóa học & vật liệu:

  máy nạo ống