gnomes of zurich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gnomes of zurich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gnomes of zurich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gnomes of zurich.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gnomes of zurich

    * kinh tế

    những thần giữ cửa ở Zurich

    các chủ ngân hàng Thụy Sĩ