glyptics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glyptics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glyptics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glyptics.

Từ điển Anh Việt

 • glyptics

  /'gliptiks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  thuật chạm ngọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glyptics

  the art of engraving on precious stones

  Synonyms: lithoglyptics