glomerule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glomerule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glomerule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glomerule.

Từ điển Anh Việt

 • glomerule

  /'glɔməru:l/

  * danh từ

  (thực vật học) xin đơm (kiểu cụm hoa)

  (giải phẫu) cuộc, tiểu cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glomerule

  a compacted or sessile cyme