glimpse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glimpse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glimpse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glimpse.

Từ điển Anh Việt

 • glimpse

  /glimps/

  * danh từ

  cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua

  to get (have) a glimpse of something: nhìn lướt qua cái gì

  sự thoáng hiện

  ý nghĩ lờ mờ, ý niệm lờ mờ

  đại cương

  glimpses of the word history: đại cương lịch sử thế giới

  * ngoại động từ

  nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua; thoáng thấy

  * nội động từ

  (thơ ca) thoáng hiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glimpse

  a brief or incomplete view

  from the window he could catch a glimpse of the lake

  a vague indication

  he caught only a glimpse of the professor's meaning

  catch a glimpse of or see briefly

  We glimpsed the Queen as she got into her limousine

  Similar:

  glance: a quick look

  Synonyms: coup d'oeil