glaziery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glaziery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glaziery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glaziery.

Từ điển Anh Việt

  • glaziery

    /'gleizəri/

    * danh từ

    nghề lắp kính