glandule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glandule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glandule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glandule.

Từ điển Anh Việt

  • glandule

    /'glændju:l/

    * danh từ

    (giải phẫu) tuyến nh