glamourless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glamourless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glamourless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glamourless.

Từ điển Anh Việt

  • glamourless

    * tính từ

    không có sức quyến rũ