glaireous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glaireous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glaireous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glaireous.

Từ điển Anh Việt

  • glaireous

    /'gleəri/

    * tính từ

    có lòng trắng trứng; có bôi lòng trắng trứng

    như lòng trắng trứng