gladioli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gladioli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gladioli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gladioli.

Từ điển Anh Việt

  • gladioli

    /,glædi'ouləs/

    * danh từ, số nhiều gladioli, gladioluses

    cây hoa lay-ơn