glabrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glabrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glabrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glabrous.

Từ điển Anh Việt

 • glabrous

  /'gleibrəs/

  * tính từ

  không có râu, không có lông, nhãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glabrous

  having no hair or similar growth; smooth

  glabrous stems

  glabrous leaves

  a glabrous scalp