glabellar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glabellar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glabellar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glabellar.

Từ điển Anh Việt

  • glabellar

    * tính từ

    thuộc bộ phận ở trán giữa hai lông mày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glabellar

    of or relating to the glabella