gingerol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gingerol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gingerol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gingerol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gingerol

    derived from ginger; source of the hotness of ginger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).