gin-mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gin-mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gin-mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gin-mill.

Từ điển Anh Việt

  • gin-mill

    /'dʤinʃɔp/

    * danh từ

    quán rượu ((cũng) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gin-mill)