gillion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gillion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gillion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gillion.

Từ điển Anh Việt

  • gillion

    * danh từ

    một ngàn triệu, 10 mũ 9