gigohm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigohm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigohm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigohm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gigohm

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    gigaom (bằng109am)