gig-lamps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gig-lamps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gig-lamps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gig-lamps.

Từ điển Anh Việt

  • gig-lamps

    /'giglæmps/

    * danh từ số nhiều

    (từ lóng) mục kỉnh