giber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giber.

Từ điển Anh Việt

  • giber

    /'dʤaibə/

    * danh từ

    người hay chế giếu, người hay chế nhạo