geronimo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geronimo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geronimo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geronimo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geronimo

    Apache chieftain who raided the white settlers in the Southwest as resistance to being confined to a reservation (1829-1909)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).