gerfalcon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerfalcon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerfalcon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerfalcon.

Từ điển Anh Việt

  • gerfalcon

    /'dʤə:,fɔ:lkən/

    * danh từ

    (động vật học) chim ưng gộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet