geonastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geonastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geonastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geonastic.

Từ điển Anh Việt

  • geonastic

    * tính từ

    chui vào đất