geologise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geologise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geologise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geologise.

Từ điển Anh Việt

 • geologise

  /dʤi'ɔlədʤaiz/ (geologise) /dʤi'ɔlədʤaiz/

  * nội động từ

  nghiên cứu địa chất

  * ngoại động từ

  thăm dò địa chất (nơi nào)