gentrice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gentrice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gentrice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gentrice.

Từ điển Anh Việt

  • gentrice

    * danh từ

    nguồn gốc trâm anh

    tình trạng có giáo dục tốt