gelidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelidity.

Từ điển Anh Việt

 • gelidity

  * danh từ

  tình trạng giá lạnh, rét buốt

  thái độ lạnh nhạt, thờ ơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gelidity

  Similar:

  chill: coldness due to a cold environment

  Synonyms: iciness