gehenne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gehenne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gehenne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gehenne.

Từ điển Anh Việt

  • gehenne

    * danh từ

    địa ngục (trong (kinh thánh))