gehenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gehenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gehenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gehenna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gehenna

    a place where the wicked are punished after death

    Synonyms: Tartarus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).