gazumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gazumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gazumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gazumper.

Từ điển Anh Việt

  • gazumper

    * danh từ

    người nói giá cao hơn, người đẩy giá lên