gazpacho nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gazpacho nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gazpacho giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gazpacho.

Từ điển Anh Việt

  • gazpacho

    * danh từ (số nhiều gazpachos)

    súp lạnh Tây Ban Nha

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gazpacho

    a soup made with chopped tomatoes and onions and cucumbers and peppers and herbs; served cold