gauguinesque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauguinesque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauguinesque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauguinesque.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gauguinesque

    in the manner of Paul Gauguin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).