gathers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gathers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gathers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gathers.

Từ điển Anh Việt

  • gathers

    /'gæðəz/

    * danh từ

    nếp chun (áo, quần)