gastritic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastritic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastritic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastritic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastritic

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm dạ dày