gaslight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaslight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaslight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaslight.

Từ điển Anh Việt

 • gaslight

  /'gæslait/

  * danh từ

  đèn khí

  ánh đèn khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gaslight

  light yielded by the combustion of illuminating gas