gas-lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-lime.

Từ điển Anh Việt

  • gas-lime

    * danh từ

    đá vôi để tạo khí đốt